surweel jiinis

$25.00

surweelada jiiniska ee TELEFERIC oo turki ah waxaad helaysaa dhamaan cabirada iyo midabada waxaadna ka helaysaa olympic mall.